četvrtak, 13. lipnja 2013.

HEARTS / SRCA

Ovo sam brzo napravila. Povukla sam vanjske linije svih keksa gušćom glazurom, dok sam došla do kraja prvi su bili već suhi. Sa tečnijom glazurom sam popunila srca. Odmah sam išla dalje jer dok sam došla do kraja sa popunjavanjem na prvima koje sam popunjavala se već bila posušila korica. Sa gušćom glazurom koju sam koristila za povući vanjske crte, napravila sam dva reda točkica kojima sam dodala perlu.
Pustila sam ih da se posuše preko noći.